A Teka Magyarország Zrt. által szervezett

„KERESSÜK A NYÁR LEGJOBB RECEPTJÉT! TEKA Receptverseny 2017”

 

Részvételi- és Játékszabályzat

 

 1. A Teka Magyarország Zrt. (székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92., továbbiakban: Szervező) által szervezett „TEKA FŐZŐISKOLA RECEPTVERSENY 2017” elnevezésű promóciós játékot (továbbiakban: Játék) a Szervező megbízásából a PLANB Magyarország Kft. (székhelye: 1012 Budapest, Logodi utca 53-55. 3. em. 9., továbbiakban: Bonyolító) bonyolítja le. A Játékban kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki a Játék időtartama alatt a tekafozoiskola.hu weboldalon keresztül beküldi fotóval ellátott receptjét, Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). A Játékkal kapcsolatos információkról a Játékosok érdeklődhetnek a gasztro@tekafozoiskola.hu e-mail címen. A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a www.tekafozoiskola.hu internetes oldalon jelenik meg.
 2. Az adatok, melyeket a Játékos megad a Játékban a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 23. pontjában meghatározott módon kerülnek felhasználásra, illetve Bonyolító által feldolgozásra.
 3. A Játékban való részvételre irányuló regisztráció (továbbiakban: Pályázat) a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
 4. A Játékos a Pályázatát kizárólag saját nevében nyújthatja be.
 5. A Játék 2017. június 5. 00:00:01- től – július 2. 23:59:59-ig tart (továbbiakban: Promóciós Időszak). A Pályázatok beérkezésének határideje 2017. július 2. 23:59:59.
 6. Érvényes Pályázat benyújtására legalább egy fényképpel ellátott recept az 5. pontban írt Promóciós Időszakban történő beküldése jogosít.
 7. A Pályázat benyújtása a tekafozoiskola.hu/receptverseny weboldalon történik. A Pályázat benyújtása során a Játékos megadja a recept nevét, a recept elkészítésének pontos módját és feltölt egy képet a kész ételről.
 8. Az érvényes Pályázatok előfeltétele a formailag és tartalmilag kapcsolódó pályázat beküldése. A formai és tartalmi előfeltételek alapjai:

– a Pályázat neve kapcsolódjon a Játékoz

– a Pályázat szövege kapcsolódjon a Játékhoz

– a Pályázathoz beküldött fotón jól látható, beazonosítható legyen az étel

 

A fenti elbírálás a Zsűrizés folyamatát biztosítja. A formai és tartalmi elbírálás során nem megfelelő pályázatokat a Szervező kizárhatja a Játékból.

A Pályázatok részeként beküldött fotóknak a Játékos saját tulajdonú, Játékos által készített képnek kell lennie, nem képezheti harmadik fél tulajdonát, tehát felhasználása nem lehet jogsértő. Jogsértő illetve nem saját tulajdonú képek használata a játékból való kizáráshoz vezet.

A Pályázat feltöltésével a Játékos a belküldött Pályázat (recept leírás, fotó) jogairól, szellemi tulajdonáról egyidejűleg lemond, amit a Szervező szabadon felhasználhat, weboldalán, egyéb felületeken korlátozás nélkül megjeleníthet.

 1. Egy Játékos korlátlan mennyiségű Pályázatot küldhet be.
 2. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének igazolását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.
 3. A Játék nyereményei (továbbiakban együtt: Nyeremény/ek): 
 1. Fődíj: 1-1db TEKA HSB 635 beépíthető sütő, Hydroclean® PRO tisztítási rendszerrel
 2. díj: 1-1db TEKA MWE 207 Beépíthető mikrohullámú sütő
 3. díj: 1-1db Páros belépő Dános Tamás 2017. szeptember 11-i főzőtanfolyamára

 

 1. A Pályázatok elbírálására (továbbiakban: Zsűrizés) július 7. napján, három független személyből álló bírálóbizottság többségi véleménye alapján kerül sor a következő címen: 9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92. A Zsűrizés során a Játékosok két csoportjában („Hobbiszakács” és „Gasztroblogger”) külön-külön kiválasztásra kerülnek a legjobb Pályázatok, melynek alapján csoportonként a legjobb három Pályázat a 10. pontban megjelölt Nyereményekkel, az ott megjelölt sorrendben díjazásra kerü.

 

A kiválasztás fő szempontjai:

– a belküldött Pályázat különlegessége, egyedisége

– a Pályázat részeként beküldött fotó minősége és esztétikussága

– a Pályázat részeként beküldött recept leírás tartalma és stílusa

 

A Szervező a Nyeremények Zsűrizésén összesen díjanként 1 nyertest jelöl ki, továbbá 2 tartaléknyertest (továbbiakban együtt: Nyertes/ek). A tartaléknyertesek a Pályázatuk rangsorában válnak jogosulttá a Nyereményre abban az esetben, amennyiben:

 • a fődíj, a 2. illetve a 3. díj Nyertese vagy a sorrendben előttük álló tartaléknyertes Játékos (Pályázat) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, és így kizárásra kerül, vagy;
 • a Játékos a Pályázatában megadott email címre küldött írásbeli értesítésre [5 munkanapon] belül nem válaszol, vagy;
 • a Játékos a Nyereményt az előzetes egyeztetésnek megfelelő időpontban vagy a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt határidőben bármely okból nem veszi át.

 

 1. A Szervező a Nyerteseket e-mailben értesíti a Zsűrizést követő [5] napon belül. Nyertesnek [5] napja van az e-mail küldést követően kapcsolatba lépni a Szervezővel. A Szervező továbbá a nyertes Játékosok nevét közzéteszi a tekafozoiskola.huinternetes oldalon, valamint a Teka facebook oldalán. A tartalék nyertesek értesítésére a fentiek megfelelően alkalmazandóak azzal, hogy az értesítési határidő a tartalék nyertest megelőző nyertes Játékossal szembeni kizáró feltétele megvalósulásának napjától kezdődik.
 2. A Nyeremények átadására a Nyertesekkel egyeztetett időpontban személyesen vagy postai/elektronikus úton kerül sor. A Nyertesek kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb 2017. 12. 31-ig sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének bármely Nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét fenti határidőn belül tudja biztosítani. A 3. díj esetében a Nyeremény igénybevételének további előfeltétele, hogy a Nyertes legkésőbb 2017. augusztus napjáig felvegye a kapcsolatot a Szervezővel és regisztráljon a tanfolyamra.
 3. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott Nyereményt (ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el, ezt a Játékosok tudomásul veszik.
 4. A Szervező a Nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt Játékost, aki vagy akinek a Pályázata nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
 5. A játék menete:

A „Keressük a nyár legjobb receptjét” játékba olyan Pályázatok feltöltését várjuk, amelyek a nyárhoz kapcsolódó ételreceptek a Pályázóra jellemző egyedi elkészítési módja vagy díszítési és tálalási módon ábrázolja. A fotó mellett szükséges a fotón látható étel nevének megadása és elkészítési módjának leírása is, mitől különleges az adott étel vagy az elkészítési módja. A Játék során étel kataegóriák nem kerülnek meghatározásra.

A játékba a https://tekafozoiskola.hu oldalon található Receptverseny menüpont alatt lévő felületen lehet pályázatot feltölteni.

A Receptverseny menüpontban a beazonosításhoz és a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatok megadásával (név,e-mail cím), a recpet nevének és leírásának illetve egy fotó feltöltésével lehet érvényes pályázatot benyújtani. A pályázat elküldéséhez a Nyerni szeretnék gomb megnyomása szükséges. A pályázat sikeres beküldésekor a Köszönjük, Ön sikeresen részt vett a játékunkon felirat jelenik meg.

 1. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A Nyereményhez tartozó esetleges adó vagy járulékos közteherviselési kötelezettséget Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei, illetve a nyeremény felhasználásával kapcsolatos költségek) a Játékost terhelik.
 2. A Játékból ki vannak zárva a Szervező Teka Magyarország Zrt., valamint a Bonyolító PLANB Magyarország Kft. munkavállalói és vezető tisztségviselői, továbbá ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 3. A Játékban a 18 év alatti vagy cselekvőképességükben egyéb okból korlátozott vagy cselekvőképtelen személyek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.
 4. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, telefonszám elírása stb.), az értesítés, a postai kézbesítés ezen okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 5. A Szervező a Nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szolgáltatójával szemben érvényesítheti, akit a Szervező a Nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl. A Szervező a Játékkal összefüggésben kizárólag a szándékosan okozott károkért vállal felelősséget, minden egyéb felelősséget kifejezetten kizár, amelyet a Játékos a Pályázat benyújtásával kifejezetten elfogad.
 6. A Játékos tudomásul veszi, hogy a receptek megítélése a feladat természetéből eredően szubjektív jellegű, így a Zsűrizés során a bírálóbizottság tagjai szubjektív szempontok alapján rangsorolhatják a Pályázatokat és a Szervező a Zsűrizés eredményével kapcsolatban semmilyen jogorvoslatot nem tud biztosítani. A Játékos a Játékban való részvételével elfogadja a Zsűrizés eredményét.
 7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást/plágiumot (szellemi tulajdon megsértése) követ el vagy a Játék szabályos lebonyolítását valótlan adat szolgáltatásával vagy bármely egyéb módon rosszhiszeműen befolyásolni törekszik.

 

 1. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

 

 1. A Játékos a http://www.tekafozoiskola.hu/receptverseny internetes felületen általa megadott személyes adatai vonatkozásában önkéntes hozzájárulását adja a személyes adatok Szervező által történő kezeléséhez és Bonyolító mint adatfeldolgozó általi feldolgozásához az általános promóciós feltételek elfogadásával és a Pályázat leadásával.
 2. A Játékos által a játékban való részvételhez szükséges személyes adatok:
 • Teljes név;
 • E-mail cím;

 

 1. A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges jelen szabályzat 23/B. pontjában rögzített személyes adatait, illetve – a Játék valamely Nyereményének esetleges megnyerése esetén – személyes adatainak a törlését kéri a Zsűrizés/Nyeremény átadását megelőzően, Szervező kizárja a Játékost a Játékból.
 2. Szervező a Játékos személyes adatait részben a Játék lebonyolításának céljából, részben a Szervező által forgalmazott termékeket érintő tájékoztatási, marketing és közvetlen üzletszerzési célokból (különösen: hírlevél küldése), a Promóciós Időszak fennállása alatt, valamint azt követően a hozzájárulás visszavonásáig, a Játék és a promóciós megkeresések lebonyolításához szükséges mértékben kezeli. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki harmadik személyek részére a Játékos előzetes hozzájárulása nélkül.
 3. Játékos a jelen szabályzat elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Játék valamely Nyereményének esetleges megnyerése esetén a Szervező a nevét nyilvánosságra hozza a tekafozoiskola.hu weboldalon.

 

 1. Szervező a Játékos személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. törvény), valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

 

 1. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatainak törlését a Játékos bármikor, indokolás nélkül írásban kérheti a Szervezőtől az alábbi módokon:

 

PLANB Magyarország Kft. Bonyolító részére 1012 Budapest, Logodi utca 53-55. postacímre küldött postai levél;

gasztro@tekafozoiskola.hu elektronikus levelezési címre küldött e-mail.

A Játékos törlési kérelemének a Szervező haladéktalanul eleget tesz.

Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a törlési kérelmet a Szervező egységesen tudja csak kezelni, nem tudja márkánként, nyereményjátékonként, aktivitásonként kezelni, így törlési kérelem esetén a Játékos személyes adatai a Szervező teljes adatbázisából egyidejűleg törlésre kerülhetnek, ami érintheti a Játékosnak más, a Szervező által szervezett nyereményjátékokban, aktivitásokban történő részvételét is.

Szervező tájékoztatja a Játékost, hogy amennyiben az Info. törvény a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a személyes adatok Játékos által kért törlésének a Szervező csak a törvényben előírt kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

 

 1. A Játékos az 23/G. pontjában rögzített postai- , illetve e-mail címen kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint fenti címeken kérhet tájékoztatást az adatkezelésről.

Szervező az általa végzett adatkezelés során az adatkezelési műveleteket oly módon hajtja végre, hogy biztosítsa az érintett magánszférájának védelmét. Szervező gondoskodik az adatok biztonságáról, illetve megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, melyek szükségesek az Info. törvény és az egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvénye juttatásához.

Személyes adatok kezelésével összefüggésben vélelmezett jogsérelem esetén az érintett  az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

A Játék adatkezelési azonosítója: NAIH-121617/2017

Budapest, 2017. június 2.

Teka Magyarország Zrt.

Szervező